Proefbeschrijvingen

PASCO sensoren en datalogging 

Chemie

 • Bepaling reactie-enthalpie redoxreactie
 • Demoproef reactie S + O2 met druksensor
 • Practicum neutralisatie_enthalpie
 • Redoxtitratie van ijzer_oplossing met kaliumpermanganaat_oplossing
 • Redoxtitratie van vitamine C
 • Titratie van een sterke base met een sterk zuur
 • Wijziging in pH&geleidbaarheid bij een zuur_base titratie

Fysica - bewegingsleer

Proeven met de motion sensor

 • Eenparig versnelde rechtlijnige beweging
 • Eenparig vertraagde rechtlijnige beweging
 • Eenparige rechtlijnige beweging
 • EVRB versneld & vertraagd
 • Verticale worp van een bal
 • Vrije val van een bal

Proeven met de rotary motion sensor

 • Cirkelbeweging fietswiel

Proeven met de Smart Cart

 • Cirkelbeweging fietswiel
 • Eenparig versnelde rechtlijnige beweging
 • Eenparige rechtlijnige beweging

Proeven met video analyse

 • Horizontale worp
 • Schuine worp

Fysica - elektrische eigenschappen van de vaste stof

 • Beveiligd op- en ontladen van condensator
 • Effect van de temperatuur op het vermogen van een zonnecel
 • Invloed van de invalshoek vh licht op het vermogen van een zonnecel
 • Karakteristiek windturbine
 • Maximale vermogen MPP en vulfactor FF van zonnecellen
 • Principe werking DC_AC omvormer
 • Rendement windturbine
 • Vermogen opt 3 wieken in functie van de pitch.cap
 • Vermogen windturbine bij veranderde belasting
 • Windsnelheid en vermogen turbine bij gewijzigde belasting

Fysica - elektrodynamica

 • NTC weerstand
 • Opwekken van gelijkstroom met generator
 • Opwekken van wisselstroom
 • PTC weerstand
 • Wet van Joule (omzetting van elektrische energie in warmte)
 • Wet van Ohm met interface 550
 • Wet van Ohm met interface 550

Fysica - elektromagnetisme

 • Magnetisch veld in solenoïde ifv stroomsterkte
 • Magnetisch veld in solenoïde ifv windingsdichtheid
 • Magnetisch veld rond rechte stroomgeleider ifv afstand
 • Magnetisch veld rond rechte stroomgeleider ifv stroomsterkte
 • Opwekken van inductiestroom in 6 spoelen in serie geschakeld
 • Opwekken van inductiestroom

Fysica - fluida

 • hydrostatische druk met draadloze druksensor
 • Wet van Boyle Mariotte
 • Wet van Regnault _absolute nulpunt

Fysica - krachten, arbeid en energie (basis)

 • Arbeid & vermogen bij verticaal optillen van een emmer
 • Bepaling van veerconstante (wet van Hooke) met krachtsensor
 • Zwaartekracht en gewicht

Fysica - krachten, arbeid en energie (verdieping)

 • Actie en reactie bij Archimedes-kracht
 • Actie en reactie met trek- en wrijvingskracht
 • Arbeid bij het uitrekken van een veer (met de smart cart)
 • arbeid bij uitrekken van een veer (met de krachtsensor)
 • Arbeid en vermogen bij cte wrijvingskracht
 • Archimedeskracht
 • Behoud van energie bij de val van een bal aan een veer
 • Behoud van energie bij opstijgen van bal aan opgespannen veer
 • Behoud van energie bij verticale worp bal
 • Energie en energieverlies van een vallende bal die terugkaatst
 • Energiebehoud vrije val bal
 • Krachtstoot bij afremmen rollend wagentje
 • Krachtstoot bij afremmen rollende smart cart
 • Krachtstoot op vallende bal aan elastiek m.b.v. draadloze sensoren
 • Krachtstoot op vallende bal aan elastisch koordje m.b.v. draadloze sensoren
 • Krachtstoot op vallende bal m.b.v. blauwe sensoren
 • Krachtstoot op vallende bal m.b.v. draadloze sensoren
 • Momentenstelling
 • Omzetting van arbeid in kinetische energie
 • Ontbinden van 1 kracht in 2 componenten
 • Samenstellen van 2 krachten in een horizontaal vlak
 • Tweede wet van Newton met smart cart
 • Wrijvingskracht
 • Zwaartekracht versus gewicht

Fysica - trillingen en golven

 • Harmonische trilling massa aan veer met motionsensor
 • Harmonische trilling met smartcart
 • Harmonische trilling van een dobberend proefbuisje in water

Fysica - warmte

 • Bepalen van soortelijke warmtecapaciteit metaal
 • Bepaling smeltwarmte ijs
 • Onderkoeling van water
 • Opstellen van de dampdruklijn van water
 • Proefbeschrijving verwarmen van een vloeistof
 • Smeltcurve van ijs
 • Stolcurve van water

STEM

 • Project Airbag
 • Verticale sprong op krachtenplatform