Image

Zeeman Effect

Klassiek experiment waarin studenten het interferentiepatroon observeren van een Fabry-Perot-interferometer als gevolg van de spectrale lijn van een kwiklamp in een magnetisch veld.
15.550,65
PA-SE-9654

In dit experiment observeert de student het interferentiepatroon van een Fabry-Perot-interferometer die het gevolg is van de 546,1 nm spectrale lijn van een kwiklamp ondergedompeld in een uniform magnetisch veld. Het magnetische veld is gevarieerd van nul tot bijna 1 tesla.

Aanvankelijk wordt het licht bekeken langs een as loodrecht op de magnetische veldas. Een polarisator wordt gebruikt om de drie lijnen te tonen vanwege licht dat parallel aan de veldas is gepolariseerd en om de zes lijnen te tonen die loodrecht op de veldas staan. Het patroon kan ook worden bekeken langs de veldas waar het licht circulair wordt gepolariseerd.

Ten slotte wordt het patroon dat loodrecht op de veldas wordt gepolariseerd gebruikt om het Bohr -magneton te berekenen. Alle atomaire magnetische momenten zijn integrale of half integrale veelvouden van de Bohr Magneton.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.