WARMTE

Proefbeschrijvingen:
  • Proefbeschrijving verwarmen van een vloeistof
  • Onderkoeling van water
  • Stolcurve van water
  • Smeltcurve van ijs
  • Afkoeling bij het verdampen van een vloeistof
  • Bepalen van soortelijke warmtecapaciteit van een metaal
  • Bepaling smeltwarmte van ijs
  • Opstellen van de dampdruklijn van water
Het bestand dat u kan downloaden bestaat uit een zipfile met de bovenstaande proeven in Word formaat.
10,00
No Description