Image

Verhouding van soortelijke warmte - Draadloos

Bepaal de verhouding van specifieke warmtecapaciteiten voor lucht door de oscillatieperiode van de zuiger in een cilinder gevuld met lucht te meten.
814,05
PA-EX-5631

In dit experiment wordt de verhouding van specifieke warmtecapaciteiten voor lucht bepaald met behulp van Ruchardt’s methode voor het meten van de oscillatieperiode van de zuiger in een cilinder gevuld met lucht.

Een cilinder is gevuld met lucht en een druksensor is bevestigd. De zuiger wordt met de hand geplukt en mag oscilleren. De oscillerende druk wordt geregistreerd als een functie van de tijd en de periode wordt bepaald. De verhouding van specifieke warmtecapaciteiten wordt berekend met behulp van de oscillatieperiode, volgens de methode van Ruchardt.

Pasco Advantage: Aangezien de oscillaties zijn uitgezet, is het gemakkelijk om de oscillatieperiode nauwkeurig te meten.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.