Image

Snakey

Trek de eindlussen meer dan 7 meter uit elkaar om transversale, longitudinale en staande golven aan te tonen.
Pull the end loops more than 7 meters apart to demonstrate transverse, longitudinal, and standing waves.
33,75
PA-SE-7331

This extra-long metal spring is ideal for studying mechanical waves. The Snakey has an unstretched length of 2 meters. Pull the convenient end loops more than 10 meters apart to demonstrate transverse, longitudinal, and standing waves.

De tekst die bij dit artikel hoort, moet nog vertaald worden. Gelieve ons hier voor te verontschuldigen. U mag ons steeds contacteren voor bijkomende informatie over dit artikel.