Image

Magnetische velden van spoelen - Draadloos

Onderzoek de afhankelijkheid van de magnetische veldsterkte van stroomafhankelijke spoelen op de afstand tot de spoel langs de loodrechte as.
2.214,00
PA-EX-5640

De afhankelijkheid van de magnetische veldsterkte van stroomafhankelijke spoelen op de afstand van de spoel langs de loodrechte as wordt bepaald en vergeleken met de theoretische curve. Bovendien wordt het effect van het variëren van de spoelscheiding op de vorm van het magnetische veld tussen de Helmholtz -spoelen onderzocht.

De magnetische velden van verschillende spoelen worden uitgezet versus positie terwijl de magnetische veldsensor rijdt op een slimme kar die door de spoelen gaat, geleid door een spoor. De positie wordt opgenomen door Smart Cart.

Het is met name interessant om het veld van Helmholtz -spoelen te vergelijken bij de juiste scheiding van de spoelradius naar het veld van spoelen gescheiden op minder dan of meer dan de spoelradius. Het magnetische veld in een solenoïde kan worden onderzocht in zowel de radiale als de axiale richtingen.

PASCO -voordeel: Met behulp van de Pasco Capstone ™ -curve fit, kan de theoretische vergelijking voor het magnetische veld in dezelfde grafiek worden uitgezet.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.