Image

Kooldioxide-ion-selectieve elektrode

Deze ISE wordt aangesloten op de draadloze pH-sensor en stelt leerlingen in staat de kooldioxideconcentratie in een waterige oplossing te meten.
429,30
PA-PS-3517

Deze ISE verbindt zich met de draadloze pH -sensor en stelt studenten in staat de koolstofdioxideconcentratie in een waterige oplossing te meten.