Image

Geluid van vibrerende snaren experiment

Onderzoek hoe spanning en snaarlengte het geluid van de vibrerende string beïnvloeden.
943,65
PA-EX-5565

Eerst zullen we kwalitatief onderzoeken hoe stringspanning, lengte en lineaire dichtheid het geluid van de trillingsreeks beïnvloeden. Dan zullen we metingen uitvoeren voor de volgende situaties:

1. De frequenties van twee snaren van dezelfde lengte en spanning maar verschillende lineaire dichtheden worden vergeleken.

2. De lengte van de vibrerende string is gevarieerd en de frequentie van het geluid wordt gemeten met de draadloze geluidssensor en de relatie tussen snaarlengte en frequentie wordt bepaald.

3. De spanning in de vibrerende string is gevarieerd en de frequentie wordt gemeten en de relatie tussen de stringspanning en de frequentie wordt bepaald.

Bovendien wordt voor een gegeven stringspanning de lengte van een string aangepast totdat elke afstemmingsvork in de set de string resoneert. De vibrerende afstemmingsvork wordt gehouden tegen de sonometer klankbord en wanneer de resonantiefrequentie van de string overeenkomt met de frequentie van de afstemmingsvork, trillen de papierrijders aan de string. De relatie tussen de frequenties en de lengte wordt bepaald.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.