Image

Franck-Hertz Systeem

Op zichzelf staand systeem voor klassieke demonstraties van fundamentele constanten kan ook worden gebruikt met de 850 interface en Pasco Capstone -software.
6.462,45
PA-SE-9639

Al in 1914 ontdekten James Franck en Gustav Hertz in de loop van hun onderzoek een energieverlies in afzonderlijke stappen voor elektronen die door kwikdamp gaan en een overeenkomstige emissie bij de ultraviolette lijn (λ = 254 nm) kwik. Ze voerden dit experiment uit dat een van de klassieke demonstraties is geworden van de kwantisatie van atomaire energieniveaus. Ze kregen de Nobelprijs voor dit werk in 1925.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.