Image

Experiment met de regels van Kirchhoff

De volledige oplossing voor het onderzoeken van AC- en DC -circuits om de wetten van Kirchhoff te valideren.
507,60
PA-EX-5538

De wetten van Kirchhoff vormen de basis van alle circuitanalyse. De hoge snelheid voor AC -toepassingen en hoge gevoeligheid (0,1 mA) voor DC -toepassingen maken de 850 -interface een ideaal hulpmiddel voor het onderzoeken van AC- en DC -circuits.

Meting van spanningen en stromen in serie-parallelle DC-circuits toont de geldigheid van de wetten van Kirchhoff. Het gebruik van meerdere huidige sondes vermijdt de verwarring van studenten die kunnen ontstaan ​​bij het herschikken van het circuit om stromen op verschillende punten te meten.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.