ELEKTROMAGNETISME

 10,00

Proefbeschrijvingen:

  • Magnetisch veld in stroomvoerende solenoïde i.f.v. de stroomsterkte
  • Magnetisch veld in stroomvoerende solenoïde i.f.v. de windingsdichtheid
  • Magnetisch veld rond rechte stroomvoerende geleider i.f.v. de afstand
  • Magnetisch veld rond rechte stroomvoerende geleider i.f.v. de stroomsterkte
  • Opwekken van inductiestroom
  • Opwekken van inductiestroom in 6 in serie geschakelde spoelen

Het bestand dat u kan downloaden bestaat uit een zipfile met de bovenstaande proeven in Word formaat.

Categorie: Tag: