ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE VASTE STOF

Proefbeschrijvingen:
  • Effect van de temperatuur op het vermogen van een zonnecel
  • Invloed invalshoek van het zonnelicht op vermogen zonnecel
  • Maximale vermogen (MPP) en vulfactor (FF) van zonnecellen
  • Principe van de werking van een DC/AC omvormer
  • Beveiligd op- en ontladen van een condensator
  • Karakteristiek windturbine
  • Rendement windturbine
  • Vermogen van een windturbine bij verschillende pitch
  • Windsnelheid én karakteristiek windturbine
Het bestand dat u kan downloaden bestaat uit een zipfile met de bovenstaande proeven in Word formaat.
10,00
No Description