Image

Centripetale kracht experiment

De volledige oplossing voor het bepalen van de relaties tussen centripetale kracht, massa, snelheid en straal. Deze complete oplossing is ontworpen voor gebruik met Pasco Capstone -software.
1.302,75
PA-EX-5506

Studenten onderzoeken de relatie tussen massa, rotatiestraal, tangentiële snelheid en centripetale kracht. Door de kracht continu te meten naarmate de snelheid gevarieerd is, zien studenten duidelijk het effect van snelheid op de centripetale kracht. Het effect van het veranderen van de massa of straal wordt ook onderzocht.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.