Image

Archimedes Principe Experiment

De volledige oplossing voor het verkennen van de afhankelijkheid van de drijvende kracht van dichtheid, massa en volume.
1.011,15
PA-EX-9909

Het principe van Archimedes stelt dat de drijvende kracht op een ondergedompeld object gelijk is aan het gewicht van de vloeistof die wordt verplaatst door het object.

De drijvende kracht op verschillende objecten wordt gemeten door het water te wegen dat wordt verplaatst door een ondergedompeld object. De drijvende kracht wordt ook bepaald door het verschil te meten tussen het gewicht van het object in lucht en het schijnbare gewicht ervan in water.

Sommige objecten hebben dezelfde dichtheid, sommige hebben hetzelfde volume en sommige hebben dezelfde massa. De dichtheid van elk object wordt gemeten en de afhankelijkheid van de drijvende kracht van dichtheid, massa en volume wordt onderzocht.

PASCO -voordeel: de verstrekte objecten hebben gerelateerde volumes, massa’s en dichtheden om aan te tonen dat alleen het volume van water dat wordt verplaatst de drijvende kracht beïnvloedt.

Deze tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk nog fouten.